Taxi-killarney.com is using 4 services which we detected on its website. The major ones are nazwa.pl for DNS management, netart sp z o.o as Registrar, taxi-killarney.com for email services and WordPress 4.8.7 as software behind the website The site was online when this report was compiled on 18 September 2018 14:07. taxi-killarney.com is hosted in Poland and owned by Whois Data Protection Sp. z o.o. (). Actual information of owners might be masked by privacy protection services offered by website registrar.

After checking the site records, we found that it is 2 years 12 months old and will expire on 20 March 2017. For more registration details, refer to this section. We didn't find any SSL certificate present on the website which is bad for users privacy. The site has both title and meta description present, which is a good for SEO reasons. Homepage is in English and contain 1 external links.

Services used by taxi-killarney.com

Find what are the main services utilised by taxi-killarney.com.
Server Tech Apache/2
Compression Algo gzip
Generator WordPress 4.8.7
SSL Certificate -
Hosting Account -
DNS Served by nazwa.pl
Google Analytics Present
External Links 1
Language English
Origin country Poland
Primary IP Address 85.128.134.251
Owner Country -
Email server taxi-killarney.com

Registration Metadata

Registration details tell about a website past and future. The information is critical for websites assessment.
Whois Data Protection Sp. z o.o.
Owner
Whois Data Protection Sp. z o.o.
Corporate
Email
-
Country
Absent
IPv6
20 March 2016
Website Registered
20 March 2016
Update
20 March 2017
Domain Expiration

Complete registration information text

Domain Name: TAXI-KILLARNEY.COM
  Registrar: NETART SP Z O.O
  Sponsoring Registrar IANA ID: 1456
  Whois Server: whois.netart-registrar.com
  Referral URL: 
  Name Server: NS1.NAZWA.PL
  Name Server: NS2.NAZWA.PL
  Name Server: NS3.NAZWA.PL
  Status: clientTransferProhibited  Updated Date: 20-mar-2016
  Creation Date: 20-mar-2016
  Expiration Date: 20-mar-2017
Domain Name: taxi-killarney.com
Registry Domain ID: 2013919085_domain_com-vrsn
Registrar WHOIS Server: whois.netart-registrar.com
Registrar URL: 
Updated Date: 2016-03-20T13:28:00Z
Creation Date: 2016-03-20T13:27:33Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-03-20T13:27:33Z
Registrar: NetArt Sp. z o.o.
Registrar IANA ID: 1456
Registrar Abuse Contact Email: 
Registrar Abuse Contact Phone: +48.122978885
Reseller: nazwa.pl
Domain Status: serverTransferProhibited Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Registrant Organization: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Registrant Street: Cystersow 20a
Registrant City: Krakow
Registrant State/Province: malopolskie
Registrant Postal Code: 31-553
Registrant Country: Poland
Registrant Phone: +48.122978807
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: +48.122978807
Registrant Fax Ext: 
Registrant Email: 
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Admin Organization: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Admin Street: Cystersow 20a
Admin City: Krakow
Admin State/Province: malopolskie
Admin Postal Code: 31-553
Admin Country: Poland
Admin Phone: +48.122978807
Admin Phone Ext: 
Admin Fax: +48.122978807
Admin Fax Ext: 
Admin Email: 
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Tech Organization: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Tech Street: Cystersow 20a
Tech City: Krakow
Tech State/Province: malopolskie
Tech Postal Code: 31-553
Tech Country: Poland
Tech Phone: +48.122978807
Tech Phone Ext: 
Tech Fax: +48.122978807
Tech Fax Ext: 
Tech Email: 
Name Server: ns2.nazwa.pl
Name Server: ns3.nazwa.pl
Name Server: ns1.nazwa.pl
DNSSEC: unsigned

URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: 

For more information on Whois status codes, please visit: 

WHOIS 
Zasady korzystania z bazy WHOIS
1. Baza danych WHOIS jest zarz dzana przez NetArt Sp. z o.o., i prezentuje dane dotycz ce domen dla kt rych firma wiadczy obs ug administracyjn i techniczn .
2. NetArt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno ci za czyny zabronione pope nione przez Abonenta domeny.
3. NetArt Sp. z o.o. nie odpowiada r wnie za szkody spowodowane dzia aniem lub zaniechaniem Abonenta domeny  w szczeg lno ci nie odpowiada z tytu u naruszenia praw w asno ci intelektualnej, prawa ochronnego do znaku towarowego lub naruszenia d br osobistych  wszelkie roszczenia z tym zwi zane uprawniony powinien zg asza bezpo rednio do Abonenta domeny.
4. Wszelkie wy wietlane dane udost pniane s w celu umo liwienia kontaktu z Abonentem domeny lub w celach bezpo rednio zwi zanych z nazw domeny.
5. Korzystaj c z bazy WHOIS, akceptuj Pa stwo Zasady korzystania z bazy WHOIS po wiadczaj c jednocze nie, i dane b d u ywane w celach zgodnych z prawem, jak r wnie :
a) nie b d Pa stwo umo liwia lub te w inny spos b wspiera przekazywania masowych i niechcianych reklam lub ofert na adres Abonenta domeny, adres e-mail Abonenta, numer telefonu lub numer faks,
b) dane nie mog by wykorzystywane w celach marketingowych,
c) dane nie mog zosta sprzedane lub wykorzystane w celach redystrybucji.
6. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne ni wynikaj ce z Zasad korzystania z bazy WHOIS wykorzystywanie danych dost pnych w bazie WHOIS obs ugiwanej przez NetArt Sp. z o.o. jest zabronione.
7. NetArt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dost pu do bazy WHOIS, na o enia limitu na liczb odpyta , jak r wnie do zmian Zasad korzystania z bazy WHOIS.